[:nl]

Over Spitters – Heden en Verleden

De basis van Spitters ligt in een ver verleden.

Spitters is in 1955 begonnen als een klein elektrotechnisch installatie bedrijf in Veldhoven.
Later onder invloed van de woningbouwcoöperaties werden de eerste centrale antenne installaties gebouwd. Dat was de start van de nu bekende kabelexploitanten (UPC/Ziggo) die deze gemeentelijke  antenne installaties aan elkaar koppelde om uiteindelijk te komen tot de huidige telecom infrastructuur.

Spitters heeft deze ontwikkelingen doorlopen en is uiteindelijk uitgegroeid tot een multi disciplinaire onderneming,  die in de loop der jaren haar specialisme heeft ontwikkeld in het Turn-Key aanleggen (engineering, aanleg, onderhoud en het beheer) van telecom infrastructuren.
Zowel koper-, glasvezel-, als hybridenetwerken behoren tot ons specialisme.
Spitters is in staat om grootschalige uitrol van dit type netwerken te realiseren, waarbij de klantbeleving altijd centraal staat.

Hoofdkantoor

Kortom:
Vanuit de kabeltelevisie heeft Spitters de volledige ontwikkeling in breedbandnetwerken in al zijn facetten doorlopen.
Spitters is actief in de uitrol van coax- en glasvezelnetwerken; zoals FttH en FttB.
Verder bouwen, onderhouden en beheren wij voor diverse opdrachtgevers op Turn-Key basis glasvezelnetwerken.[:de]

Über Spitters – Gegenwart und Geschichte

Die Basis von Spitters liegt in einer fernen Vergangenheit.

Spitters hat 1955 angefangen als kleines elektrotechnisches Installationsunternehmen in Veldhoven, in der Nähe von Eindhoven.
Später wurden im Auftrag von Wohnungsbaugesellschaften die ersten Zentralen Antennenanlagen gebaut. Das war der Anfang der jetzt bekannten Kabelbetreiber (UPC/Ziggo) die diese städtischen Anlagen mit einander verbunden haben und so die heutige Fernmeldetechnische Infrastruktur geschaffen haben.

Spitters war Teil dieser Entwicklung und hat sich transformiert in ein multidisziplinäres Unternehmen, das sich im Laufe der Jahre Spezialisiert hat in Planung, Bau, Schlüsselfertige Lieferung, Wartung und Verwaltung von Fernmeldetechnische Infrastrukturen.
Sowohl Kupfer-, Glasfaser- als Hybide Netze gehören zu unserem Tätigkeitsbereich.
Spitters realisiert große Netze dieser Art, wobei das Kundenerlebnis immer ein wichtiger Faktor ist.

Hoofdkantoor

Kurz gesagt:
Angefangen mit Kabelfernsehen, hat Spitters die völlige Entwicklung der Breitbandnetze in alle seinen Aspekten durchlaufen.
Spitters baut Koaxial- und Glasfasernetze, sowohl FttH als auch FttB.
Darüber hinaus bauen, warten und verwalten wir schlüsselfertige Glasfasernetze für mehreren Auftraggebern.[:en]

About Spitters – Past and Present

The origin of Spitters is set in the distant past.

In 1955, Spitters started as a small electrotechnical company in Veldhoven.
Later, under the influence of housing corporations, the first community antenna systems were built. This was the start of the nowadays well-known cable operators (UPC/Ziggo), which linked together these community antenna systems to ultimately arrive at the current telecom infrastructure.

Spitters has gone through these developments and in the end has become a multidisciplinary enterprise, which in the course of the years has developed its specialism in the Turn-Key production (engineering, construction, maintenance and management) of telecom infrastructures.
Both copper and fiber networks, as well as hybrid forms are part of our specialism.
Spitters is able to realize large-scale rollout of these types of networks, in which customer perception is at the heart.

Hoofdkantoor

In short:
From cable television, Spitters has gone through the entire development in broadband networks in all its aspects.
Spitters is active in the rollout of coaxial and fiber networks, such as FttH and FttB.
Furthermore, we build, maintain and manage fiber networks for several clients on a Turn-Key basis.[:]