Glasvezel; Fiber to the Home / Fiber to the Business

Voor diverse opdrachtgevers heeft Spitters zich ontwikkeld als een interessante hoofdaannemer op het gebied van FttH- (Fiber to the Home) en FttB (Fiber to the Business).

Het principe van glasvezel naar de woning (Fiber to the Home, FttH)

Fiber to the Home (FttH) is een glasvezelnetwerk ten behoeve van hoogwaardige breedbanddiensten, welke bestaat uit verschillende onderdelen.

  • Ap/Cp(POP) locatie. Dit is een centrale unit in een wijk .POP
    Hier vind onder andere de in koppeling  plaats op het landelijk netwerk.
  • Vanuit deze POP gaan de hoog-vezelige voedingskabels naar de Distributie Punten (DP boxen). Voedingsroutes van 96v glasvezelkabel in een buis 7x14mm vormen de verbinding tussen PoP en zo’n Distributie Punt.
  • DP(distributie punt) box. Hier worden maximaal 48 woningen gekoppeld met de 96v glasvezelkabel. Deze DP-box wordt ondergronds in het kabeltracé gelegd.
  • Een 2-vezelige (DAC) kabel vormt de uiteindelijke verbinding tussen de DP en de klantlocatie, waar deze wordt afgewerkt op een zogenaamde FTU (Fiber Termination Unit) in de woning.
  • Deze FTU is het eindpunt van de vezel. Indien de klant diensten wil gaan afnemen wordt het modem op deze FTU geklikt.

FttH is ontwikkeld vanuit de gedachte dat er steeds meer behoefte bestaat bij de consument aan hoogwaardige, stabiele en snelle breedbandverbindingen.

Niet alleen snelheid is belangrijk, ook de toename va andere diensten zoals, zorg op afstand, educatie op afstand, veiligheid en lokale initiatieven willen en kunnen dan ook gebruik maken van dit netwerk.

Netwerkstructuur Area POP - woning

FTTB

Hetzelfde principe geldt in grote lijnen ook voor de glasvezelnetwerken die op industrie(bedrijven) terreinen worden aangelegd.

In deze gevallen speelt de capaciteit en snelheid van het netwerk natuurlijk een belangrijke rol. Als alle bedrijven hoogwaardig breedband kunnen gebruiken, versterkt dat de economie aanzienlijk.
Bedrijven kunnen veel kosten besparen en dus beter concurreren, door hun automatisering te outsourcen, het werkproces verder te automatiseren en via snellere en geautomatiseerde verbindingen beter samen te werken.

Vanuit de ontwerpfase worden grote projecten gerealiseerd voor diverse opdrachtgevers in Nederland. Een realistische benadering, zowel technisch als financieel, vormen de basis vanuit de engineering naar een succesvolle uitrol van glasvezelnetwerken voor de opdrachtgevers.

Ook voor het beheer en onderhoud van deze netwerken kunt u bij Spitters terecht.