Certificates

Erkenningscertificaat Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (Certificate approval cable infrastructure and pipelaying companies) (in Dutch)

 

 

 

 

VCA Certificaat Spitters VGM-beheerssysteemcertificaat VCA** (Certificate HSE management) (in Dutch)

 

 

 

 

 

Certificate ISO 9001 (in Dutch)

 

 

 

 

 

Certificaat BRL Certificate BRL 7000-7004 20150601
In Dutch:
Erkenningen Besluit bodemkwaliteit
Besluitnummer : Kui-42893-23891
Erkenning voor het protocol : SIKB 7000-7004- Tijdelijk uitplaatsen van grond.
Kiwa Certificaat nummer is K86817/01