Certificaten

Erkenningscertificaat Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

 

 

 

 

 

VCA Certificaat Spitters VGM-beheerssysteemcertificaat VCA**

 

 

 

 

 

Certificaat ISO 9001

 

 

 

 

 

Certificaat BRL Erkenningen Besluit bodemkwaliteit
Besluitnummer : Kui-42893-23891
Erkenning voor het protocol : SIKB 7000-7004- Tijdelijk uitplaatsen van grond.
Kiwa Certificaat nummer is K86817/02