[:nl]

Beheer & Onderhoud

Beheer is een cruciaal onderdeel voor het behoud van de kwaliteit en levensduur van de Telecom netwerken

Spitters kan u hierin totaal ontzorgen door:

 • gehele technische administratie te beheren
 • het uitvoeren van de verplichtingen inzake de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION Beheer)
 • overleggen met grondbeheerders bij reconstructies, waarbij het Telecom netwerk  is betrokken met advies inzake vervolg acties
 • het aanbieden van een “op maat toegespitst beheerplan”

Service

Service & Onderhoud vormt een belangrijk onderdeel binnen Spitters en staat garant voor de after-sales activiteiten.
Via technisch onderhoud en reparatie zijn onze specialisten in staat de hoge kwaliteit van de Telecom netwerken in stand te houden.
Onze service stopt niet na werktijd maar gaat 365 dagen per jaar en 24 uur per dag door.

Wij bieden u een S(ervice)L(evel)A(greement) overeenkomstig uw wensen.[:de]

Verwaltung & Wartung

Verwaltung is ein entscheidender Teil für die Erhaltung der Qualität und Lebensdauer von Fernmeldenetze.

Spitters kann Ihnen hier alle Sorgen wegnehmen, wobei:

 • Die gesamte technische Verwaltung übernommen wird
 • Die Ausfürung geschieht gemäss der Verbindlichkeiten in Sachen der jeweiligen Gesetzgebung, wie zum Beispiel die Niederländische “Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten” (WION Beheer)
 • Die Bodenverwalter konsultiert werden im Falle von Rekonstrukzionen, wobei der Netzbetreiber aktiv beteiligt wird
 • Ein “maßgeschneiderter Verwaltungplan” angeboten wird

Service

Service & Wartung ist ein wichtiger Teil der After-Sales-Aktivitäten unseres Unternehmens .
Durch technische Wartung und Reparatur sind unsere Spezialisten im Stande die hohe Qualität der fernmeldenetze zu handhaben.
Unser Service hört nicht auf bei Ende der Geschäftszeit; sie ist 365 tage im Jahr und rundum die Uhr verfügbar.

Wir bieten Ihnen eine Service Level Agreement gemäß Ihren Wünschen.[:en]

Management and Maintenance

Management is crucial for the preservation of a network’s quality and lifespan.

Spitters can unburden you completely in this process by:

 • Managing the entire technical administration
 • Taking care of duties regarding the WION (Underground Grids Information Exchange Act)
 • Consulting with land managers in the case of reconstructions
 • Offering a management plan made to measures

Service

Service and maintenance form an important task within Spitters and guarantees after-sales activities.
Our specialists are able to preserve the quality and lifespan of the telecom networks by technical maintenance and repairs.
Our service does not stop after office hours, rather it continues 24/7, 365 days a year.

We can offer you an SLA (Service Level Agreement) that fits your needs.

 

 

 

[:]