MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Partnerlogo MVO NederlandSpitters is partner van MVO Nederland; Samen veranderen.

Als partner zijn wij onderdeel van een groeiend netwerk van ruim 2.000 bedrijven en andere organisaties.
Zij werken allemaal aan een duurzamer bedrijfsleven.
Of het nu gaat om energiebesparing, hergebruik van grondstoffen of de inzetbaarheid van mensen met een arbeidsbeperking, elke partner levert een bijdrage.

Wat is MVO?
MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met belanghebbenden.
Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de belanghebbenden van een bedrijf.
Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.

Spitters vindt het belangrijk om het gesprek aan te gaan met hun belanghebbenden, zo krijgen wij inzicht in de gevolgen van een beslissing voor anderen.
Ook vinden wij het belangrijk dat Spitters transparant is over zijn activiteiten en de maatschappelijke effecten hiervan.

Voor ons gaat MVO niet alleen over het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten.
Spitters gaat een stap verder en richt zich op nieuwe markten en businessmodellen gericht op winst voor mens, maatschappij en milieu.

Als partner van MVO Nederland onderschrijven wij de volgende uitgangspunten:

  1. Bij alle bedrijfsbeslissingen streven wij naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit.
  2. Wij streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dit doen wij door o.a. de milieubelasting, het energiegebruik en de CO2-uitstoot zo veel als kan te reduceren, en waar mogelijk volledig schoon te produceren.
  3. Wij bevorderen de vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van onze medewerkers.
  4. Wij streven in onze personeelssamenstelling naar diversiteit in geslacht, herkomst, cultuur en leeftijd.
  5. Wij creëren kansen voor groepen die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben.
  6. Wij zoeken voortdurend naar nieuwe kansen op het gebied van duurzame producten en diensten.
  7. Wij staan open voor samenwerking en partnerschappen en zijn bereid kennis en ervaringen actief te delen.
  8. Wij leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in de plaats of regio waarmee wij zijn verbonden.
  9. Wij formuleren periodiek nieuwe MVO-doelen, geven over de vorderingen eerlijke en heldere informatie en zijn bereid hierover met belanghebbenden in overleg te treden.