Kwaliteit, Arbo en Milieu

De directie van Spitters is ervan overtuigd dat een goede beleidsvorming leidt tot het bereiken van een kwaliteitsniveau dat nodig is voor het naar tevredenheid uitvoeren van wensen en eisen van opdrachtgevers.

De uitgangspunten voor een goede beleidsvorming in de onderneming zijn:cert_ckb_small

  • voldoen aan de wensen van de opdrachtgever met betrekking tot het tijdig en kwalitatief afleveren van producten en diensten;
  • er voor zorg dragen dat iedere medewerker binnen de organisatie op de hoogte is van en betrokken is bij het beleid.

Om uitvoering te geven aan bovengenoemde uitgangspunten wordt een kwaliteitssysteem gehanteerd dat minimaal voldoet aan de eisen van:

ISO 9001:2008, VCA**, CKB en normen Arbodienst.

Uiteraard beschikt Spitters over de benodigde certificaten om aan deze eisen te kunnen voldoen.

Als directie streven wij dan ook naar optimale arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers.
Hierbij willen wij de veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers en derden zoveel mogelijk waarborgen.
Tevens heeft Spitters het MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) hoog in het vaandel staan.