Koper / Coax / CAI


Geschiedenis Centrale Antenne Inrichtingen (CAI)

Vanaf begin jaren ’70 in de vorige eeuw heeft de Centrale Antenne Inrichting in Nederland een snelle opmars doorgemaakt. Met als belangrijke aanvulling op dit concept, de intrede van de digitale televisie eind jaren ’90. Hierdoor werden de mogelijkheden tot een verbeterde weergave  van beeld en geluid bij de eindgebruiker aanzienlijk vergroot.

Het principe van Centrale Antenne Inrichtingen (CAI)

In hoofdlijnen omvat een CAI netwerk de volgende onderdelen:

  1. Headend, het centrale gedeelte van het netwerk waar wordt bepaald welke zenders worden doorgegeven en op welke frequenties
  2. Een glasvezel transportnetwerk van wijkcentrum naar headend
  3. Een coaxiaal toegangsnetwerk van wijkcentrum naar klant
  4. Bekabeling in de woning van de eindgebruiker

Het totale netwerk wordt Hybrid fibre coaxial (HFC) netwerk genoemd.

Toegevoegde waarde Spitters

Spitters is letterlijk opgegroeid in de tijdsgeest waarin het CAI netwerk  zich stevig heeft genesteld in de vele Nederlandse huishoudens . Aangezien de grenzen van de mogelijkheden van het traditionele coaxnetwerk nog niet zijn bereikt blijft Spitters de ontwikkelingen hierin nauwgezet volgen.

Dit realiseert zij door de kennis en kunde van haar medewerkers continue te laten aansluiten bij de laatste ontwikkelingen. Kennis en kunde ingebed in een organisatie die alle aspecten beheerst.
Van duurzame en kosten efficiënte ontwerpen tot kwalitatief hoogstaande realisatie van zowel  Coax als Glasvezelnetwerken.

Spitters is uw gids die u doelgericht door de huidige technologische wereld loodst om de passende verbinding te realiseren met uw klanten.