1e Schop Aalburg

Op 5 april is tijdens een feestelijke bijeenkomst de eerste schop in de grond gezet voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in Aalburg.
Alle partijen die hebben bijgedragen tot de totstandkoming waren hierbij aanwezig, waaronder Netwerk Specialist Spitters.

Join 4 Energy

Energy4Finn

Team Energy4Finn gaat de strijd aan tegen energiestofwisselingsziekte!

Dat doen ze door mee te doen aan de Mont Ventoux Challenge. Fietsend deze berg
overwinnen om geld in te zamelen voor Join4Energy. Dit is nodig omdat 70 % van de
kinderen die lijden aan deze ziekte, niet volwassen wordt!

Spitters gaat glasvezelnetwerk buitengebied Gilze en Rijen aanleggen

Glasvezelcoöperatie GilzeEnRijenGlas heeft aannemer Spitters uit Waalre gecontracteerd voor de aanleg van haar glasvezelnetwerk in het buitengebied van de gemeente Gilze en Rijen (Noord-Brabant).

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de coöperatie werd akkoord gegeven voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van Gilze en Rijen. Op 14 november werd de financieringsovereenkomst voor het project ondertekend. De volgende stap was het verstrekken van de opdracht aan een aannemer.

Vrijdag 18 november 2016,  kon de overeenkomst tussen aannemer Spitters en de coöperatie gesloten worden. Twee bestuurders van Midden-BrabantGlas, voorzitter Joost Bol en Penningmeester Johan Martens, twee bestuurders van GilzeEnRijenGlas, voorzitter Peter Wouters en vice-voorzitter Antonet Krol-Graat en directeur van Spitters, Ad van Ginneken zetten tijdens een feestelijke bijeenkomst in Bavel hun handtekening onder de overeenkomst.

De aanlegwerkzaamheden die nodig zijn voor het glasvezelnetwerk gaan binnenkort van start. Op 14 januari 2017 gaat de officiële ‘eerste schop’ in de grond.

foto-tekenen-contract-gilze-rijen

Spitters uit Waalre krijgt wederom een mooie opdracht!

Nadat recent is begonnen met de uitrol van het glasvezelnetwerk in opdracht van Kempenglas (buitengebieden van Moergestel, Bladel, Reusel/de Mierden en Oirschot) heeft Spitters nu ook de opdracht verworven van de Coöperatie Midden-BrabantGlas.

Op 7 juli jl. hebben namelijk de Algemene Leden Vergaderingen van de Coöperaties GroenewoudGlas, LangstraatGlas, Baarle-NassauGlas en GilzeEnRijenGlas  een  “Go” gegeven voor de aanleg van het glasvezelnetwerk.

De 4 lokale coöperaties die samen Midden-BrabantGlas vormen, hielden in week 27 hun ledenvergaderingen. Voor de coöperaties was dit een belangrijke stap: er werd gestemd over het aangaan van overeenkomsten die de start van de aanleg van glasvezel in het buitengebied mogelijk gaan maken.

Op vier avonden konden de leden hun stem uitbrengen over de voorstellen van het bestuur. Ruim 900 leden brachten hun stem uit. Bijna unaniem kregen de coöperaties het groene licht om aan de slag te gaan met de aanleg van glasvezel.

Maar liefst vijf aannemers werd gevraagd een aanbieding te doen.

Het gerenommeerde aannemersbedrijf Spitters uit Waalre heeft de opdracht uiteindelijk gegund gekregen. Spitters is uiteraard zeer content met deze uitverkiezing.

Spitters tekent contract met KempenGlas

contract-spitters-kempenglas

Dinsdag 23 februari 2016 is het contract ondertekend door KempenGlas voorzitter Jacco Kwaaitaal, penningmeester Ron Hoskens en algemeen directeur Ad van Ginneken van Spitters.

De coöperatie KempenGlas U.A. is een burgerinitiatief dat eind 2014 is ontstaan om een betaalbaar open glasvezelnetwerk aan te leggen en te beheren in het buitengebied van gemeente Bladel, Moergestel, gemeente Oirschot en gemeente Reusel-De Mierden. Doordat de bewoners van het buitengebied van de Kempen eigenhandig in de financiën bijdragen leggen ze een eigen glasvezelnetwerk aan. Dat er nu door Spitters gegraven gaat worden is een bekroning op het verrichte werk door de enthousiaste vrijwilligers uit de coöperaties.

Na de ondertekening werd door Ad van Ginneken en aanwezigen geproost op de komende samenwerking.

Industrieterrein Cranendonck

Cranendonk2 Cranendonk

POP geplaatst in buitengebied Boxtel

Zaterdag 14 november 2015 is in het buitengebied van Boxtel deze POP geplaatst. Op deze pop worden in fase 1, ongeveer 350 woningen aangesloten.

POP Boxtel 14-11-2015

Ondertekening aanneemovereenkomst glasvezel in Giessenlanden

Ondertekening-aanneemovereenkomst-glasvezel-in-Giessenlanden2

Op 9 oktober vond de officiële ondertekening van de aanneemovereenkomst door het bestuur van GiessenlandenNet en aannemer Spitters plaats. Het aannemingsbedrijf uit Waalre is toonaangevend specialist in het aanleggen van glasvezelnetwerken. Binnenkort komt GiessenlandenNet met een planning van de graafwerkzaamheden.

Naar verwachting wordt voor het einde van dit jaar gestart met de eerste schouwen in de woningen. De verwachting is dat iedereen die zich heeft opgegeven voor een glasvezelabonnement eind 2016 de beschikking heeft over glasvezel. Inwoners van Giessenlanden kunnen zich overigens nog inschrijven voor de aanleg van glasvezel.

Spitters start met aanleg glasvezelnetwerk buitengebied tussen Boxtel en Oirschot

En weer een mooi project voor Spitters. Fiberbuiten BV heeft opdracht verstrekt aan Spitters, voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied tussen Boxtel en Oirschot. Circa 300 bewoners zullen voor 31 december 2015 worden aangesloten op het supersnelle glasvezel netwerk. Spitters is zeer content met deze opdracht en dankt de directie van Fiberbuiten BV voor het vertrouwen.

Spitters gaat van start met het verglazen van industrieterrein Airpark/Fabriekstraat in gemeente Cranendonck!

In opdracht van de Coöperatieve Vereniging Cranendonck//Net u.a. gaat Spitters het glasvezelnetwerk op Airpark/Fabriekstraat in de gemeente Cranendonck aanleggen! Bijzonder hieraan is dat dit tevens het eerste project is met ondersteuning van het Breedbandfonds Brabant. Een historisch moment dus!

Foto 562015 -a