Beheer & Onderhoud

Beheer is een cruciaal onderdeel voor het behoud van de kwaliteit en levensduur van de Telecom netwerken

Spitters kan u hierin totaal ontzorgen door:

  • gehele technische administratie te beheren
  • het uitvoeren van de verplichtingen inzake de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION Beheer)
  • overleggen met grondbeheerders bij reconstructies, waarbij het Telecom netwerk  is betrokken met advies inzake vervolg acties
  • het aanbieden van een “op maat toegespitst beheerplan”

Service

Service & Onderhoud vormt een belangrijk onderdeel binnen Spitters en staat garant voor de after-sales activiteiten.
Via technisch onderhoud en reparatie zijn onze specialisten in staat de hoge kwaliteit van de Telecom netwerken in stand te houden.
Onze service stopt niet na werktijd maar gaat 365 dagen per jaar en 24 uur per dag door.

Wij bieden u een S(ervice)L(evel)A(greement) overeenkomstig uw wensen.